KodBonusowy.com pl

Ranking zagranicznych bukmacher贸w internetowych

przez Kod Bonusowy z
Ranking zagranicznych bukmacher贸w internetowych

Doskonale zdajemy sobie sprawe台, z虈e czytelnikami naszego portalu sa台 nie tylko Polacy mieszkaja台cy na terenie ojczyzny, ale i Ci, kto虂rzy znajduja台 sie台 poza nia台 - i to specjalnie dla nich stworzylis虂my ranking zagranicznych bukmachero虂w! Kto虂re zak艂ady bukmacherskie za granica台 sa台 najlepsze? Gdzie warto grac虂? Liczymy, z虈e poniz虈szy artyku艂 pozwoli Wam na dokonanie wyboru odpowiednich zak艂ado虂w bukmacherskich zagranica台.

1. Kto虂rych bukmachero虂w uznaje sie台 za 鈥渮agranicznych鈥?

Wszyscy bukmacherzy, kto虂rzy nie posiadaja台 licencji Ministerstwa Finanso虂w na prowadzenie dzia艂alnos虂ci hazardowej w Polsce, moga台 byc虂 uznani za zagranicznych. Po wprowadzeniu zmian w ustawie hazardowej (nowelizacja z dnia 1 kwietnia 2017 roku), z虈eby marka by艂a uznana za w pe艂ni legalna台 (w Polsce), musi posiadac虂 odpowiednie zezwolenie wydawane przez MF. Niestety (dla mi艂os虂niko虂w obstawiania), trzeba przyznac虂, z虈e wie台kszos虂c虂 firm takiego zezwolenia nie posiada, wie台c tylko niekto虂rzy zagraniczni bukmacherzy moga台 byc虂 uznani w Polsce za legalnych.

Pe艂na台 i aktualna台 liste台 legalnych zagranicznych bukmachero虂w doste台pnych w Polsce znajdziecie na stronie Ministerstwa Finanso虂w. Znajduja台 sie台 oni w tym samym zestawieniu co inne rodzime firmy. Podany podmiot stworzy艂 nawet specjalna台 podstrone台 tzw. liste台 domen zakazanych, gdzie znajdziemy portale internetowe, na kto虂rych nie moz虈na grac虂 korzystaja台c z polskiego adresu IP. W tym zestawieniu umieszczone sa台 serwisy, kto虂re nie posiadaja台 - wspomnianej juz虈 - licencji polskiego Ministerstwa Finanso虂w, wie台c nie moz虈na ich uznac虂 za legalnych bukmachero虂w w naszym kraju.

A je艣li interesuj膮 Was ekskluzywne kody bonusowe do zagranicznych bukmacher贸w to koniecznie odwied藕cie nasz膮 stron臋 i sprawd藕cie aktualne recenzje, kt贸re na bie偶膮co dla was aktualizujemy. Oczywi艣cie, opr贸cz zagranicznych kod贸w znajdziecie u nas wiele bonus贸w od polskich legalnych firm oferuj膮cych zak艂ady.

2. Kto moz虈e grac虂 u zagranicznych bukmachero虂w

Wiele oso虂b zadaje sobie pytanie: 鈥渒to moz虈e grac虂 u zagranicznych bukmachero虂w?鈥 Wszystko rozbija sie台 o fakt czy dany, zagraniczny bukmacher posiada licencje台 na prowadzenie dzia艂alnos虂ci w Polsce. Jes虂li tak, moz虈e to robic虂 kaz虈dy Polak mieszkaja台cy na terenie RP, poniewaz虈 dana firma spe艂nia wo虂wczas wymogi polskiego Ministerstwa Finanso虂w - tak, jak wspomnielis虂my w poprzednim fragmencie tego artyku艂u.

Jes虂li jednak dana firma nie posiada takiego zezwolenia, wo虂wczas legalnie z jej us艂ug moga台 korzystac虂 tylko Ci Polacy, kto虂rzy mieszkaja台 poza granicami swojej ojczyzny. Jest to tez虈 jednoczes虂nie odpowiedz虂 na zagadnienie: 鈥渃zy zagraniczni bukmacherzy sa台 legalni w Polsce?鈥.

Bardzo duz虈y odsetek polskich graczy moz虈na zauwaz虈yc虂 w Wielkiej Brytanii czy Niemczech - i nie powinno to nikogo dziwic虂. Tym bardziej, z虈e w tych miejscach mieszka duz虈o naszych rodako虂w.

3. Zagraniczni bukmacherzy - oferta

W ofertach najlepszych zagranicznych zak艂ado虂w bukmacherskich znajdziemy praktycznie to samo, co u lidero虂w polskiego rynku. Zapytacie zapewne: co mamy na mys虂li? Wszystko. Dos艂ownie. Na pewno mo偶ecie oczekiwa膰 wielu ofert np. na rozgrywki pi艂karskie - Liga Mistrz贸w czy starcia ligowe to must have w ka偶dej ofercie bukmacher贸w. Dodatkowo, w naszym portalu znajdziecie analizy najwa偶niejszych lig europejskich, gdzie omawiamy m.in. kursy bukmacherskie i kody bonusowe na Bundeslig臋.

Pocza台wszy od oferty na obstawianie az虈 po np. aplikacje台 na urza台dzenia mobilne. Trzeba przyznac虂, z虈e liderzy rynku bukmacherskiego - nie tylko s虂wiatowego, ale i w Polsce - postarali sie台 w kwestii przygotowania swoich produkto虂w. Zaro虂wno u polskich, jak i w ofercie zagranicznych bukmachero虂w znajdziemy mno虂stwo wydarzen虂 sportowych do obstawiania (pi艂ke台 noz虈na台, koszyko虂wke台 czy tenis), wydarzenia rozrywkowe (Eurowizje台 czy nagrody Grammy) czy wybory polityczne (prezydenckie czy parlamentarne). Opcji gry na zak艂adach u zagranicznych bukmachero虂w jest naprawde台 wiele!

Wspomnielis虂my ro虂wniez虈 o aplikacjach mobilnych. Bardzo dobrzy zagraniczni bukmacherzy posiadaja台 w swoich ofertach moz虈liwos虂c虂 pobrania 鈥渁pki鈥 na urza台dzenia mobilne. Jes虂li korzystalis虂cie juz虈 kiedykolwiek z polskich zak艂ado虂w bukmacherskich, raczej nie trzeba Was przekonywac虂 - aplikacje zak艂ado虂w bukmacherskich na urza台dzenia mobilne sa台 sporym u艂atwieniem. Wiedza台 o tym ro虂wniez虈 najlepsi bukmacherzy dzia艂aja台cy za granica台, kto虂rzy takz虈e proponuja台 swoim graczom ten rodzaj udogodnienia.

4. Najlepsi zagraniczni bukmacherzy - ranking

Czas przedstawic虂 - naszym zdaniem - najlepsze zagraniczne zak艂ady bukmacherskie. Co sprawia, z虈e uwaz虈amy je za najlepsze? Sa台dzimy, z虈e podane poniz虈ej serwisy sa台 idealnym po艂a台czeniem wszystkiego, co opisalis虂my powyz虈ej tj. bogatej oferty zak艂ado虂w do obstawiania, obecnos虂ci bonuso虂w (na start i nie tylko) czy obecnos虂ci udogodnien虂 (np. w postacie aplikacji mobilnych) dla swoich uz虈ytkowniko虂w. Ponadto, na naszej stronie dowiesz si臋 gdzie zdoby膰 i jak u偶y膰 kod promocyjny zar贸wno do poni偶szych bukmacher贸w, jak i tych, kt贸rzy umo偶liwiaj膮 legalne obstawanie zak艂ad贸w w Polsce.

4.1 1XBET

1XBet jest uwaz虈any za jeden z najlepszych serwiso虂w hazardowych na ca艂ym s虂wiecie i nie powinno to nikogo dziwic虂. Marka dzia艂a na rynku bukmacherskim od kilkunastu lat i od tego czasu, bez przerwy s虂wie台ci 鈥渢riumfy鈥 na s虂wiatowym rynku.

Przez wszystkie lata zdo艂a艂a sobie wyrobic虂 s虂wiatowa台 renome台, dzie台ki czemu nawet polscy uz虈ytkownicy bardzo cze台sto i che台tnie korzystaja台 z us艂ug serwisu 1XBET. Oczywis虂cie, 1xBet dzia艂a na podstawie mie台dzynarodowych licencji, dzie台ki czemu jest w pe艂ni legalna台 marka台 hazardowa台.

Niestety, gracze w Polsce nie moga台 korzystac虂 z jej us艂ug z tego powodu, z虈e 1XBET nie posiada jeszcze krajowego zezwolenia na prowadzenie dzia艂alnos虂ci w Polsce. Jes虂li jednak jestes虂 Polakiem mieszkaja台cym zagranica台, a Two虂j kraj pobytu widnieje na lis虂cie zezwolonych na stronie 1xBet, moz虈esz skorzystac虂 z tego serwisu.

W momencie, gdy podczas rejestracji wpiszesz kod promocyjny BCVIP, masz szanse台 na zgarnie台cie ekskluzywnego bonusu na zak艂ady bukmacherskie w tym serwisie - 130% do 130 euro! Ponadto, czeka na Was ro虂wniez虈 ekskluzywny bonus w sekcji 鈥淜asyno鈥 (100% do 1950 euro). Jak widzicie, przypadek bonusu VIP w 1XBet pokazuje, z虈e niejednokrotnie przydaja台 sie台 kody bonusowe na zagraniczne zak艂ady bukmacherskie. W 1XBET spotkacie sie台 ro虂wniez虈 z aplikacja台 na urza台dzenia mobilne.

4.2 William Hill

Kolejnym s虂wiatowym serwisem, kto虂ry postanowilis虂my umies虂cic虂 na naszej lis虂cie jest William Hill. Jest to firma, kto虂ra podobnie jak 1XBET, dzia艂a na s虂wiatowym rynku hazardowym juz虈 od kilkunastu lat, jest ca艂y czas jest na 鈥渢opie鈥. Niestety r贸wnie偶 nie posiada jeszcze pozwolenia od MF na prowadzenie dzia艂alno艣ci w naszym kraju.

Bukmacher cieszy si臋 du偶ym zaufaniem u偶ytkownik贸w, kt贸rzy jako g艂贸wn膮 zalet臋 wymieniaj膮 wysoki poziom prezentowany przez te台 firme台. W William Hill podobnie jak w 1XBet macie okazje台 na zgarnie台cie atrakcyjnego bonusu powitalnego na zak艂ady bukmacherskie oraz w sekcji kasynowej. W tym celu (z虈eby zdobyc虂 doste台p do pakieto虂w premiowych) nalez虈y wpisac虂 nasz kod: BETEXVIP podczas wype艂niania formularza rejestracyjnego do tego serwisu. W ofercie serwisu William Hill znajdziemy praktycznie te same sekcje co w 1XBET.

4.3 Unibet

Ostatnim zagranicznym bukmacherem, kto虂rego umieszczamy na naszej lis虂cie jest Unibet. To kolejna marka, kto虂ra posiada w swojej ofercie mno虂stwo zak艂ado虂w bukmacherskich do wyboru. W przypadku obstawiania, jestes虂my praktycznie pewni, z虈e wie台kszos虂c虂 uz虈ytkowniko虂w nie be台dzie narzeka艂a. Nie moz虈emy byc虂 co prawda o tym w 100% przekonani, poniewaz虈 kaz虈dy moz虈e miec虂 inne gusta, jednak zdajemy sobie sprawe台, z虈e oferta Unibet cieszy sie台 duz虈a台 popularnos虂cia台. Tym bardziej, jes虂li mamy na mys虂li legalne zagraniczne zak艂ady bukmacherskie. Podobnie jak dwie poprzednie firmy, Unibet dzia艂a na bazie mie台dzynarodowej licencji, co sprawia, z虈e jest legalna台 marka台, ale nie mo偶e prowadzi膰 swojej dzia艂alno艣ci w Polsce ze wzgl臋du na brak zezwolenia od Ministerstwa Finans贸w.

Identycznie tez虈 jak w poprzednich przypadkach, czeka na Was bonus na start na zagraniczne zak艂ady bukmacherskie. W Unibet jest to kwota do maksymalnie 200 PLN (za zak艂ady). Z虈eby otrzymac虂 doste台p do tej premii, wystarczy, z虈e wpiszecie kod BC-VIPPL podczas rejestracji.

5. Najlepsi bukmacherzy za granica台 - opinie i podsumowanie

Z pewnos虂cia台, nie be台dzie to dla nikogo zaskoczeniem, jes虂li napiszemy, z虈e bardzo trudno jest wybrac虂 jedna台 firme台 oferuja台ca台 dobre zagraniczne zak艂ady bukmacherskie. Wszystko zalez虈y od Waszych preferencji. Jes虂li jestes虂cie osobami, kto虂re cenia台 sobie szeroka台 oferte台 na obstawianie - z pewnos虂cia台 znajdziecie cos虂 dla siebie na stronie jednej z trzech podanych marek. A je艣li wci膮偶 si臋 wahacie to przychodzimy do Was z pomocn膮 d艂oni膮, a dok艂adniej z artyku艂em wyja艣niaj膮cym, kt贸rego bukmachera wybra膰 do obstawiania na pocz膮tek. Nie dzi臋kujcie!

Ponadto, opro虂cz bonuso虂w u zagranicznych bukmachero虂w (tych startowych), spotkacie sie台 jeszcze z szeregiem dodatkowych premii. Czy jest moz虈liwa gra bez podatku u zagranicznych bukmachero虂w lub freebety? Oczywis虂cie! Wystarczy, z虈e be台dziecie wyczekiwac虂 okres虂lonej promocji czasowej.

Najlepsi bukmacherzy za granica台 to tez虈 tacy, kto虂rzy... dobrze traktuja台 swoich graczy. Ile razy juz虈 s艂yszelis虂my historie, z虈e gracz mia艂 nieprzyjemnos虂ci z dana台 firma台 hazardowa台... Gdy obstawiacie za granica台, waz虈ne jest by dok艂adnie sprawdzic虂 miejsce, w kto虂rych chcecie zawrzec虂 zak艂ad. Jednak wybieraja台c jeden z portali podanych przez serwis KodBonusowy, moz虈ecie byc虂 pewni, z虈e spotkacie sie台 z wysoka台 jakos虂cia台 oferowanych us艂ug - wymienione firmy moz虈emy uznac虂 za zaufane.

Oczywis虂cie, jes虂li w pewnym momencie uznamy, z虈e potrzebne sa台 zmiany w naszym zestawieniu to je wprowadzimy. Pamie台tajcie, z虈e ranking zagranicznych bukmachero虂w internetowych jest aktualizowany systematycznie.

skomentuj RankingZagranicznychBukmacher贸wInternetowych
Komentarze (0)
Graj odpowiedzialnie